Medische Hypnose bij FNS

Wat is een Functioneel Neurologische Stoornis?

Het belangrijkste kenmerk van een functiestoornis, is dat iemand problemen heeft bij het gebruik van bepaalde lichamelijke functies. De klachten lijken te worden veroorzaakt door een neurologische aandoening, maar na uitgebreid onderzoek kan er geen lichamelijke verklaring worden gevonden. Veelvoorkomende klachten zijn verlammingen, beven, loop-, sta- of evenwichtsproblemen, problemen met zien en toevallen.

Een periode van spanning of nare leefomstandigheden gaat vaak vooraf aan het begin van de klachten. Een bepaalde functie, zoals het gebruik van spieren nodig voor lopen of praten, is vervolgens tijdelijk verloren gegaan. Bekende voorbeelden van motorische functiestoornissen in het Nederlandse taalgebied zijn de stem kwijtraken van schrik of verlamd zijn van angst.

Waardoor kan een Functioneel Neurologische Stoornis ontstaan?

Door spanningen kunnen functies verstoord raken. De meeste mensen maken weleens zoiets mee. Door stress, oververmoeidheid maar ook soms zonder reden, lukt het bijvoorbeeld niet meer om op de naam van een bepaalde schrijver te komen, terwijl je zeker weet dat je de naam wel kent. Ook dan gat het om een functiestoornis. Je bent niet in staat om het automatische zoekproces in je geheugen te laten plaatsvinden. Steeds opnieuw proberen op het woord te komen heeft geen zin. Om een dergelijk woord te vinden is het goed iets anders te proberen, bijvoorbeeld te denken aan de titel van een boek van die schrijver of aan een situatie waarin je je het woord nog wel wist te herinneren, of om het boek in gedachten voor te stellen of te denken aan een andere schrijver of aan de plaats in de boekenkast waar het boek staat. Via deze omweg ( bypass)  lukt het dan vaak wel. Bij een functioneel neurologische stoornis gebeurt hetzelfde: automatische processen ( bijvoorbeeld lopen of praten) vinden niet plaats, hoe je het ook probeert.

Hoe werkt de behandeling bij een Functioneel Neurologische Stoornis?

Bij een fysiotherapeutische behandeling van een functiestoornis wordt gezocht naar een soortgelijke manier om jouw klachten te beïnvloeden. Hypnose kan dan een mogelijkheid zijn. De behandeling van functiestoornissen door middel van hypnose gaat terug tot in het begin van de twintigste eeuw. Uit recent neurowetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij hypnose en bij bepaalde functiestoornissen dezelfde gebieden in de hersenen worden geactiveerd.

Veel mensen kennen hypnose van de televisie of van toneelhypnotiseurs. Hypnose lijkt dan tot allerlei rare verschijnselen te kunnen leiden. In werkelijkheid is hypnose niets bijzonders. Het is een natuurlijk fenomeen dat ook bij dieren voorkomt. Tijdens hypnose verkeren mensen in een heel geconcentreerde toestand, wat te vergelijken is met het geconcentreerd lezen van een boek. Je vergeet dan vaak de omgeving om je heen en komt dan in een soort trancetoestand. Hypnose maakt gebruik van dezelfde vaardigheid: je richt je aandacht op een bepaalde manier, waardoor een trancetoestand optreedt. Tijdens een dergelijke trancetoestand voelen mensen zich meestal ontspannen. Je weet precies wat er gebeurt en je doet geen dingen die je niet wilt.

In de behandeling wordt geprobeerd om met hypnose jouw klachten te beïnvloeden. Een belangrijk deel van de behandeling bestaat uit het zelf leren toepassen van de hypnosetechnieken. Dit noemen we zelfhypnose. Vervolgens krijg je ook oefeningen voor thuis die je verder helpen de functiestoornis te overwinnen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij ongeveer zeventig procent van de mensen deze behandeling goed werkt.

Welke vormen van FNS zijn er?

  • Medische hypnose
  • Katalepsie-inductie
  • Specifieke oefentherapie

Katalepsie

Katalepsie is een techniek die kan worden toegepast bij de functioneel neurologische stoornissen. De techniek heeft tot doel het gevoel van stevigheid in de spieren te bewerkstelligen. We zien het fenomeen ook in de dierenwereld, waarbij prooidieren kortstondig totaal verstijven als verdedigingsmechanisme. Ook bij mensen komt dit voor en dan noemen we het de freeze reactie.

In de behandeling van fns wordt het o.a. gebruikt bij krachtverlies, balansproblemen, pijn , tremoren en ongecontroleerde bewegingen.

Door middel van “kneepjes “ door de therapeut geven we informatie aan de spieren die niet overeenkomt met de normaal aanwezige zwaartekracht. Als gevolg daarvan krijgen de spieren een andere spierspanning die we inzetten om het bewegen te beïnvloeden. We leren je de technieken, zodat je er zelf of met een familielid thuis mee kunt oefenen. Door regelmatig te oefenen wordt het normale bewegen weer opgebouwd.

Maak een afspraak in verband met een Functioneel Neurologische Stoornis
Afspraak maken
Fysiotherapeut
Era Pirenne
Psychosomatisch oefentherapeut, therapeut Cesar/Mensendieck, Slaapcoach, FNS therapeut dmv Hypnose en ASITT therapeut
Lees meer