NHL Stenden en de Healthcheck, wat is onze toegevoegde waarde?

Collega Esther Nijdam neemt de aftrap en informeert jullie over haar rol als adviseur Arbeid & Gezondheid bij de NHL Stenden in Leeuwarden. Esther is adviseur Arbeid & Gezondheid bij TIGRA Leeuwarden.

“Vanaf begin tot het einde van dit project zat ik twee dagen per week bij de NHL Stenden op locatie. Leuke enthousiaste deelnemers heb ik gesproken van diverse functies met uiteenlopende vraagstukken, verhalen en situaties. Het leuke is om een deelnemers te enthousiasmeren, motiveren hoe men vitaal, gezond en gemotiveerd inzetbaar blijft of gaat worden. Ik heb een fijne huiselijke sfeer ervaren binnen NHL Stenden, betrokken medewerkers en een onderwijsinstelling met de focus op innovatie en vernieuwing: Binnen NHL Stenden vinden ze het belangrijk om te weten hoe het met hun medewerkers gaat. Door deelname aan de Health Check denken de deelnemers na over hun duurzame inzetbaarheid”, zegt Esther vol enthousiasme.

Het project uitgelicht

Vanaf eind oktober tot eind januari voerde TIGRA Leeuwarden Health Checks uit bij de NHL Stenden locaties in Leeuwarden, Groningen en Terschelling. Voor alle NHL Stenden locaties samen, plus Emmen, Meppel, Assen hebben er 751 deelnemers deelgenomen. De onderzoeken op de overige NHL Stenden locaties werden uitgevoerd door TIGRA collega’s uit Hoogezand, Assen, Zwolle en Heerenveen. Het proces van doorlopend sturen op Vitaliteit wordt vanuit NHL Stenden begeleidt door Frank Hielckert (Health manager NHL Stenden). De healthcheck wordt periodiek aangeboden in samenwerking met TIGRA Leeuwarden en TIGRA Beheer. Dit keer was weer een prachtig goed opgebouwd proces wat van begin tot eind erg goed werd gefaciliteerd door NHL Stenden.

Wat is een Health Check?

De healtcheck bestaat uit:

  • Online-vragenlijstonderzoek
  • Fysieke onderzoeken die afgenomen worden door de tester. Bij de NHL Stenden is gekozen voor: biometrie, cholesterol, glucose, knijpkracht, longfunctie, visustest en een HRV-meting.

Aansluitend een:

  • Adviesgesprek, dit gesprek wordt uitgevoerd door een adviseur. Dit is een activerend gesprek gericht op eigenaarschap voor inzetbaarheid, waarbij in het vervolg maatwerkondersteuning geboden kan worden.

In dit gesprek worden de resultaten besproken van alle onderzoeken en komt aan bod hoe een medewerker zelf gezond, vitaal en gemotiveerd inzetbaar blijft of wordt.

Gezond en vitaal aan het werk zijn en blijven is meer dan bewegen en gezond eten. NHL Stenden heeft daarom een breed aanbod waarin aandacht is voor: sport, gezondheid, werk, talent en drijfveren. De deelnemer denkt na waarmee men wil aan de slag wil. Er is ondersteuning mogelijk als sporten bij Beweeg Centrum Leeuwarden, persoonlijke drijfveer analyse, persoonlijk werkplekadvies, thuiswerkfaciliteiten, mentale begeleiding, her organiseren van je werk, grenzen aangeven, stoppen met roken of fysiek coaching bij stress of leefstijl.

Waarom heeft de NHL Stenden gekozen voor de samenwerking met TIGRA en TIGRA Leeuwarden?

NHL Stenden heeft afgelopen jaren Healthcheck laten uitvoeren door TIGRA. Frank Hielckert geeft aan dat NHL Stenden goede ervaring en goed contact heeft met TIGRA. Frank: “We merken duidelijk verbetering van hoe we zijn gestart en waar we nu zijn. Dat deelnemers veelal positief zijn na deelname en een deel ook zich aanmeldt voor interventies.”

“De Health Checks lopen goed en ook de nazorg wordt goed aangejaagd, we worden daarin volledig ontzorgd”, zegt Frank enthousiast. Bij nazorg kun je denken het in gang zeten van de juiste ondersteuning of het inzetten van een verdiepend gesprek. Op naar de volgende Healtcheck?

Leuk detail is, dat we na de healthchecks 634 medewerkers van de NHL Stenden in de gezondheidspraktijk van TIGRA Leeuwarden hebben gezien voor een intake. Een zeer goede ontwikkeling voor de mensen die deze stap hebben gezet, maar ook voor hun werkgever.

Heeft u ook interesse voor een healthcheck binnen uw bedrijf? Wilt u weten wat ons team Arbeid & Gezondheid voor uw organisatie kan betekenen? Ons team Arbeid & Gezondheid heeft haar werkgebied in Friesland en Groningen. Wilt u meer weten over onze gezondheidspraktijk in Leeuwarden? Kijk op TIGRA Leeuwarden – TIGRA. Bel 058 2800 777, kies voor optie 1.